Ain't no ambush like a pond ambush
Ain't no ambush like a pond ambush