Mia Serafino on working with Betty White
Mia Serafino on working with Betty White